Krig mellom verdensanskuelser

Nogle har meget travlt med at tegne et konfliktbillede af
forholdet mellem videnskab og tro. Det understøttes af især to
begivenheder i videnskabshistorien 1) Galileo Galileis konflikt
med Kirken, og 2) debatten mellem Huxley og Wilberforce over Darwins Arternes Oprindelse. En nærmere undersøgelse af de to hændelser afslører imidlertid at konflikten ikke ligger mellem viden og tro, men på et noget andet plan. I Galileis tilfælde blev kon‚ikten lige så meget udspillet med kolleger der var jaloux på ham fordi han var en meget anerkendt
forsker og opfinder (og havde paven som personlig ven).

Læs artiklen