Haeckels legendariske bløff for å popularisere evolusjonen

Embryologi ble på tysk tidligere kalt Entwicklungsgeschichte,
altså den evolusjonære historien til organismene. Denne historien ble antatt å gjenta seg under fosterutviklingen for alle
individer. Ernst Haeckels ideer kombinerte Cuvies klassifikasjonssystemer med Lamarcks “mekanismer” med arv
av ervervede egenskaper, og la dem inn i et darwinistisk
rammeverk. Haeckels bløff gjelder ikke bare de feilaktige
fostertegningene. Han konstruerte den første altomfattende fylogenetiske tre, og beskrev det første forhistoriske mennesket selv før noe bevismateriale var funnet.

Læs artiklen