Walter Heitler

Noen forskere frembringer banebrytende ny kunnskap og høster priser og stor heder for dette. Finnes det offentlige darwinkritikere blant denne superliga av forskere? Ja, det gjør det så absolutt, selv når vi begrenser oss til de som har stått offentlig frem med sine...

Hans Nielsen Hauge og 1814

Det var mange små og store begivenheter som la grunnlaget for norsk frihet i 1814. En av disse var bondesønnen og predikanten. Hans Nielsen Hauge og hans landsomfattende virksomhet med innfytelse i både privatliv, kirkeliv, bedriftsliv og samfunnsliv. Læs...

E. F. Lochmann

Norges første kritiker af darwinismen. del 3 Læs artiklen