Først skal det slås fast, at der absolut ingen tvivl er om dinosaurernes eksistens. De har levet, og navnet dækker over en helt utrolig mængde forskellige dyr, som det er svært at finde en fællesnævner for ud over at de fleste er uddøde.[br][br]

Der er flere der mener at en katastrofe i form at et meteornedslag eller voldsomme vulkanudbrud har taget livet af dinosaurerne. En anden tolkning er at det skyldes syndfloden. I så fald døde de ikke med et, da udryddelsen ikke skete fra det ene øjeblik til det andet. Syndfloden kan evt. have forårsaget klimatiske ændringer, som har ændret de økologiske betingelser for føden så meget, at de til sidst bukkede under. En mulighed er også at et meteornedslag kan have udløst en global oversvømmelse, men mulighederne er mange, og usikkerheden er stor. på Answers in genesis hjemmeside [url=man.php]http://www.answersingenesis.org[/url] kan du finde et uddybende svar på dinosaurernes uddøen.[br][br]

Historisk er der flere der mener at dinosaurerne har levet samtidig med mennesket. Poul Hoffmann har bla. gjort sig til talsmand for det i sin bog “dinosaurerne og syndfloden”. Ved Plaxy rivers i Texas har man desuden fundet fodspor af dinosaurer og mennesker i samme jordlag (=samme alder). [br]Det bliver sammen med nogle helleristninger lavet af mennesker, som viser dinosaurerne, tolket af mange, som at mennesket har levet samtidig med dinosaurerne. Der er ihvertifald ikke noget biologisk eller praktisk der skulle umuliggøre en sameksistens.[br]
Dinosaurerne var farlige, men få, og på samme måde som mange lever med løver, næsehorn og tigere i deres dagligdag, så var det også muligt at undgå at blive ædt dengang.[br][br]

Skrevet af Kristian Bankuti Østergaard