Man hører ofte at den moderne evolutionsteori underbygges af et overvældende bevismateriale. Men selvom man måske allerede er overbevist om at den naturalistiske evolution må være sand, må man konstatere at meget af dette bevismateriale fremstår noget uimponerende.[br][br]

For at kunne forstå hvad det er for en art beviser naturalistiske evolutionister fremfører, må vi lige gå tilbage til vores stadion fra forrige spørgsmål: “Hvad er specificeret kompleksitet?”[br][br]

Forestil dig at du går i flæsket på din vens forklaring på hvordan pilene har ramt målene.[br][br]

“Det er da ikke noget problem,” svarer han, “jeg kan bevise det for dig.”[br]
Han viser dig buen og spørger: “Hvad er dette?”
“Buen?!”[br]
“Korrekt!”[br][br]

Så viser han dig målet hvor pilen sidder i plet og spørger: “Og hvad er så dette?” [br]
“Målskiven?!”[br]
“Ja, med en pil siddende i!” erklærer han.[br]
Til sidst vender din ven sig mod lyspanelet og tænder og slukker lyset på stadion.[br]
Den ven gør derefter sagen op: “Jeg har nu vist dig buen, jeg har vist dig pilen i plet, og jeg har vist dig at jeg kan tænde og slukke lyset på stadion. Hvad yderligere bevis vil du have?”[br][br]

Den form for bevisførelse som din ven her disker op med, harmonerer ganske godt med hans historie.[br] Problemet er bare at den også stemmer overens med andre forklaringer, herunder den noget mere sandsynlige at han er gået ind på stadion, har tændt lyset og er gået over til målskiven og har plantet pilen lige i plet.[br][br]

Meget af det bevismateriale der fremlægges for en naturalistisk evolution, er ikke spor bedre end din vens historie.[br][br]

Fulgte man fx nyhederne i juni 2000 hvor menneskets genom var blevet sekvenseret, kunne man se nobelprismodtager David Baltimore slå fast i New York Times at opdagelsen “har bekræftet noget som er ganske åbenlyst og forventeligt, men alligevel kontroversielt, nemlig at vores gener i høj grad ligner bananfluers, ormes og selv planters, … genomet viser at vi alle stammer fra den samme beskedne begyndelse, og at forbindelsen er skrevet i vores gener.[br]
Denne opdagelse burde derfor være, men er det næppe, slutsignalet for creationismen.”[br][br]

Den form for “bevisførelse” er ikke i mindste måde overbevisende – med mindre man allerede på forhånd har besluttet sig for at alene naturlige årsager kan have skabt organismer som bananfluer, orme og mennesker. Men det er netop lige nøjagtig hvad det her handler om.[br][br]

Det forholder sig faktisk sådan at der foreligger systematisk bevis imod den moderne evolutionsteori. Forskere inde for palæontologi, embryologi, mikrobiologi, biokemi og genetik har blotlagt systematisk bevismateriale der i høj grad ikke stemmer overens med den naturlige udvikling (i neodarwinistisk forstand).[br][br]

ARN anbefaler: For veludforskede opsummeringer af beviser mod den naturalistiske evolution, se følgende kilder:[br][br]

BOOKS
Icons of Evolution: Science or Myth? Jonathan Wells
Evolution: A Theory in Crisis Michael Denton
Darwin on Trial Phillip Johnson[br][br]

VIDEOS
Icons of Evolution. Cold Water Media, 2002.
A Critique of Darwinist Icons. ARN, 2002.
Unlocking the Mystery of Life. Illustra Media, 2002.[br][br]

Skrevet af Access Research Network (ARN.org)