The American Civil Liberties Union (ACLU), National Center for Science Education (NCSE) og andre organisationer har søgt at tegne billedet af Intelligent Design som endnu en variant af creationisme.[br][br]

Da for eksempel high school biology teacher Roger DeHart fra Burlington, Wash., gerne ville undervise sine studerende lidt i Intelligent Design, anklagede ACLU fra staten Washington ham for at “præsentere den forkastede og ulovlige teori om creationisme for de studerende.” På samme måde har de betegnet Intelligent Design som “et røgslør for creationister som har tabt deres sager ved retten.”[br]

[Fra et dansk/nordisk perspektiv kan vi undre os over at meget at den åndskamp der foregår i Amerika om ID, er foregået ved retten. Især kan det forekomme underligt når vi i Danmark heldigvis har en undervisningsminister som godt nok ikke vil anbefale at ID indskrives i pensum, men som på den anden side ikke kunne finde på at forbyde undervisning i det.][br][br]

Skønt Intelligent Design lader sig sammenligne med mange “creationisters” syn på tingene, heriblandt den videnskabelige creationisme, er der alligevel en afgørende teoretisk forskel. Det ses tydeligt ved en sammenligning af de basale principper som de hver især bygger på.[br]
[br]

Man har slået fast at den videnskabelige creationisme defineres ud fra følgende seks doktriner:[br]

Universet, energien og livet er skabt af intet.
Mutationer kan ikke sammen med den naturlige selektion få udviklet alt levende ud af én enkelt organisme.[br]
De skabte [i]slags/grundtyper[/i] kan alene variere inden for faste grænser.[br]
Mennesker og aber har forskellig afstamning.
Jordens geologi kan forklares med katastrofeteori, først og fremmest med en verdensomspændende stormflod.[br]
Jorden er forholdsvis ung – i størrelsesordenen 10.000 år eller deromkring. [1][br]

Intelligent Design indbefatter på sin side to basale antagelser:[br]
Der eksisterer intelligente årsager[br]
Disse årsager kan bestemmes empirisk (ved at man leder efter specificeret kompleksitet).[br][br]

“Dette er faktisk en yderst beskeden og minimalistisk position,” fremhæver matematikeren og filosoffen William Dembski. “Den går ikke ind på en spekulation om en Skaber eller hans eventuelle intentioner”.[br][br]

Rent faktisk er det sådan at der kun er to grundlæggende syn som ikke lader sig forene med Intelligent Design: 1) den radikale naturalisme der benægter eksistensen af nogen ikke-menneskelige intelligens, teistisk eller ikke, og 2) konventionel teistisk evolution. [br][br]

Nogen vil nok finde det noget overraskende at synspunkt nr. 2, teistisk evolution, er uforeneligt med Intelligent Design eftersom det tydeligvis omfatter Guds eksistens. Men nu er det sådan at det syn vi normalt forbinder med [i]teistisk evolution[/i] fornægter at Guds kreative virke kan eftervises empirisk. Som Dembski understreger:[br][br]

Teistisk evolution tager det darwinistiske billede af den biologiske verden og døber den “sådan har Gud skabt livet”. Men kogt ned til dets videnskabelige indhold adskiller teistisk evolution sig ikke det mindste fra ateistisk evolution, fordi den alene indregner formålsløse og naturlige processer i livets oprindelse og udfoldelse.[br][br]
Teistisk evolution sætter teismen og evolutionen i et underligt spændingsforhold. Hvis Gud bevidst har skabt livet på darwinistisk facon, så måtte Han samtidig bevidst skjule denne hensigt i skaberværket. Teistisk evolution gør Gud til en forstillelsens mester som hele tiden har unddraget sig vore bestræbelser på at eftervise ham empirisk. Jo, den teistiske evolutionist tror godt nok at universet er designet. Men i det omfang der findes design i universet, er der alene tale om design vi ser gennem troens øje. Altså, den fysiske verden i sig selv stiller ikke med noget bevis på at livet er designet. [br][br]

Med hensyn til om nu Intelligent Design er at regne som det samme som videnskabelig creationisme, har opponenter til Intelligent Design gjort meget ud af en føderal retssag, Freiler mod Tangipahoa Parish Board of Education, i hvilken det påstås at der blev sat lighedstegn mellem de to standpunkter. [Men denne påstand bestrides dog af David DeWolf, juraprofessor ved Gonzaga Universitys Juridiske Fakultet, som mener at kendelsen gik på noget helt andet. (Disse juridiske spidsfindigheder springer vi over i dette referat da de nok er mindre interessante for et dansk publikum, red.)]

ARN anbefaler: Mere information om de juridiske stridigheder vedr. Intelligent Design i de amerikanske skoler, se:[br]
Intelligent Design in the Public School Science Curricula: A Legal Guidebook David K. DeWolf, [br]Stephen C. Meyer, Mark E, DeForrest
Teaching the Origins Controversy: Science, Or Religion, Or Speech? David K. DeWolf, Stephen C. Meyer, Mark Edward DeForrest.
Law, Darwinism & Public Education: The Establishment Clause and the Challenge of Intelligent Design Francis J. Beckwith [br][br]

[1] David K. DeWolf, Stephen C. Meyer and Mark Edward DeForrest, “Teaching the Origins Controversy: Science, Or Religion, Or Speech?” Utah Law Review 39(1): 94.[br][br]

Skrevet af Access Research Network (ARN.org)