[Overs. anm.: NB da vi på dansk har et betydningssammenfald mellem begreberne udvikling (eng.: development) og udvikling (eng.: evolution) er ordene udvikling/udvikle i denne artikel udelukkende anvendt i betydningen en organismes udvikling fra foster til voksenindivid og altså ikke i evolutionær forstand.][br][br]

Darwin anså beviset fra embryologien for at være »det allervigtigste enkeltargument for« sin teori. [1][br][br]

Beviset fremstilles i en serie tegninger lavet af biologen Ernst Haeckel [1834-1919] der skildrede hvordan fostre fra forskellige hvirveldyrklasser vokser. Der tegnes et billede af en serie fostre som fremtræder så godt som ens til at begynde med, men som skiller sig mere og mere ud fra hinanden efterhånden som de udvikles for til sidst at tage form efter deres specielle klasse.[br][br]

For Darwin var disse ligheder mellem de tidlige fostre en indikation på en fælles afstamning. Efter at nye strukturer og organer er opstået i evolutionens løb, er disse karaktertræk så at sige blevet hæftet på organismes fosterudvikling. Som resultat heraf skulle vi faktisk kunne følge en organismes evolutionære historie i hvert fosters udvikling.[br][br]

Da Haeckels fostre synes at udgøre et så overbevisende argument for Darwins teori, kan man den dag i dag finde en eller anden gengivelse af dem i næsten hver eneste biologibog der beskæftiger sig med evolution. [2][br][br]

I tredje udgave af universitetsudgaven af Molecular Biology of the Cell hævder forfatterne (som bl.a. omfatter en nobelpristager og præsidenten for National Academy of Sciences) fx at fostre fra forskellige arter »ofte ligner hinanden i deres tidlige stadier, og at de, efterhånden som de udvikler sig, undertiden synes at genopføre dramaet om deres evolutionære historie.« [3][br][br]

Nu er der bare det ved det at Haeckels tegninger er forkerte! Forskere har i over 100 år vidst at hvirveldyrenes fostre ser forskellige ud lige fra den første begyndelse. Det er fx sådan at selvom Haeckel skildrede fostre fra mennesker, kyllinger, frøer, skildpadder og fisk som om de var meget ens på det udviklingsstadium som han kalder »det første«, opponerede embryologen Adam Sedgwick allerede i 1894 imod en sådan påstand idet han så let som ingenting kunne se forskel på så tæt forbundne arter som høns og ænder på et langt tidligere stadium. [4][br][br]

Faktum er at fostre til at begynde med ser meget forskellige ud, at de nærmer sig hinanden i udseende nogle få stadier senere (men slet ikke i det omfang som Haeckel vil påstå), og at de derpå skiller sig ud fra hinanden igen.[br][br]

Det triste ved det er at Haeckels beskrivelse viser sig ikke blot at være en undskyldelig fejlfortolkning. I 1997 har et panel af internationale eksperter foretaget en systematisk sammenligning mellem Haeckels tegninger og så fotografier af de fostre som det drejer sig om. [5][br][br]

I opsummeringen af panelets resultater i et interview i Science, udtaler studiens hovedforfatter om Haeckels tegninger: »Det ser ud til at det her bliver en af biologiens mest berømte forfalskninger.« [6][br][br]

[1] Charles Darwin, letter to Asa Gray, Sept. 10, 1860, in Francis Darwin (editor), The Life and Letters of Charles Darwin, Vol. II (New York: D. Appleton and Company, 1896), p 131.
[2] Stephen Jay Gould, »Abscheulich! Atrocious!« Natural History (March 2000): 42-49.
[3] Bruce Alberts, Dennis Bray, Julian Lewis, Martin Raff, Keith Roberts & James D. Watson, Molecular Biology of the Cell, Third Edition (NY: Garland Publishing, 1994), p. 33.
[4] Adam Sedgwick, »On the Law of Development commonly known as von Baer’s Law; and on the Significance of Ancestral Rudiments in Embryonic Development,« Quarterly Journal of Microscopical Science, 36 (1894): 35-52.
[5] M.K Richardson, J. Hanken, M.L. Gooneratne, C. Pieau, A. Raynaud, L. Selwood, and G.M. Wright, »There is no highly conserved embryonic stage in the vertebrates: implications for current theories of evolution and development,« Anatomy & Embryology 196 (1997): 91-106.
[6] Elizabeth Pennisi, »Haeckel’s Embryos: Fraud Rediscovered,« Science, 277 (Sept. 5, 1997): 1435[br][br]

Skrevet af Access Resaerch Network (ARN.org)