Naturen har skabt

Er faktisk en eufemisme for “tilfældet har skabt” eller “Gud har skabt”! Hvilken af disse to formildende omskrivninger er så den mest troværdige? – Jeg véd godt hvilken jeg foretrækker med mit intellekt i behold.

Neodarwinismen

Darwins evolutionslære blev ændret i forbindelse med inddragningen af genetikken i teorien og fik derefter navnet neodarwinismen.

Nitrogen

Kvælstof, det meste af atmosfæren består af N2, 78%.

Origo © 1985-2018