genetik

Arvelighedslære, den forskning der beskæftiger sig med begrebet arv

genom

Det samlede antal gener i et individ; Wikipedia anfører at “ud fra genomet kan hele organismen (for eksempel et menneske) i princippet rekonstrueres.” Dette citat minder mig om dr.scient. A. E. Wilder-Smith som jeg engang hørte gøre rede for sine tanker om opstandelsen nogenlunde sådan: Hvis der ligger en kopi af hvert enkelt menneskes genom i Livets Bog, skulle det jo ingen sag være for Gud af køre denne backup baglæns på stoffet.

gensplejsning

Sammenkobling af forskellige geners egenskaber i det samme gen.

God of the Gaps-problemet

Fra og med »Guds bøddel« har vi valg oversættelsen: Gud-i-hullerne (“gaps” = “huller”). – Argumentet om at dét forskningen endnu ikke har fundet ud af, altså de huller der er i vores viden, kan vi overlade til Gud; argumentet er ikke holdbart eftersom det ligger i sagens natur at man ikke kan bruge »Gud« i en naturvidenskabelig forklaring. Gud er ikke en del af naturen, Han er som Skaber over naturen. – Man påstår at det er dette argument *Intelligent Design* hviler på. – Se også *Darwin-i-hullerne* (når vi kommer så langt).

gradualisme

– gradvise evolutionsprocesser. I naturvidenskaberne den teori der hævder at dybtgående forandringer er et akkumuleret (opsamlet) resultat af langsomme, men kontinuerlige processer. Ses ofte i kontrast til div. katastrofeteorier. Et vigtigt element i geologen Charles Lyells begreb uniformitarisme (henvisning følger). Både gradualisme og uniformitarisme var vigtige elementer i Darwins forestillinger om evolutionsteori. – Teorien fik et alvorligt skud for boven da forskerne skulle finde en forklaring på hvordan dinoerne var blevet udryddet i Kridttiden: Forklaringen indeholder nemlig det katastrofeelement at en kæmpemeteor har ramt Jorden.

Origo © 1985-2018