darwinist

Kaldes den der tror på den darwinistiske udviklingslære.

decimering

Kraftig udtynding (ordret betydning, “at tage en tiendedel af”).

deduktion

Udledning, logisk følgeslutning.

dekorum

Anstændighed, passende/rimelig opførsel; bagtalelse af kolleger blot fordi de mener “noget andet”, falder fx ikke ind under det akademiske dekorum. Jf. ad hominem

dendrokronologi

(af græsk dendron = træ) Ved sammenligning af forskellige træers mønstre af årringe kan man opstille en dendrokronologi og således bruge en sådan til dateringer.

deterministisk

Forudbestemt, forud tilrettelagt.

diversitet

Forskellighed, opsplitning i forskellige arter.

DNA

DeoxyriboNucleic Acid – cellens programmeringskode skrevet “på kemisk”.

domesticerede

(af latin »domus« = hus) Domesticerede dyr er dyr der er gjort til husdyr.

Downs syndrom

Skyldes at man fødes med “et kromosom for meget” og medfører at man kommer til at lide af såkaldt “mongolisme”; tilstanden kan hos fosteret ofte ses ved den såkaldte ekstra nakkefold. Børn der fødes med Downs syndrom, er psykisk udviklingshæmmede.

dr.philos

Norsk for dr.phil.

Origo © 1985-2018