evolution »ned ad bakke«

“Rigtigt evolution” (dvs. den evolution forskningen kan påvise foregår ude i virkeligheden) hvor evner mistes, forplantning begrænses og funktioner går tabt. Det sker ved at flere og flere fejl i koden (se mutationer) bliver opsamlet i genomet uafvendeligt som tiden går.

Origo © 1985-2018